Towards A Safer, Greener, Cleaner and Close-knit MS Community

Towards A Safer, Greener, Cleaner and Close-knit MS Community

Sunday, April 11, 2010

MBPJ Jabatan Landskap (Landscaping Department)

Jabatan Landskap

Pengarah (Landskap)
Pn. Zuraidah binti Sainan
zurai@mbpj.gov.my
03-78048906 (Telefon)
03-78048909 (Faks)


Pegawai Lain
Penolong Pengarah Kanan (Lanskap)
En. Badrulzaman bin Jaafar (03-78048907)
badrulzaman@mbpj.gov.my

Penolong Pengarah (Landskap) 1
Pn.Nurbaiti binti Abd Wahab
(03-78048907)

Penolong Pengarah (Landskap) 2
Pn. Sharizatul Shima binti Shamsuri

Fungsi Jabatan

•Memproses dan meluluskan pelan-pelan dan kerja-kerja landskap
•Menyelenggara landskap dan senitaman
•Membangunkan pengindahan Bandar dari segi landskap dan kemudahn rekreasi
•Merancang dan mengawal pembangunan landskap
•Merancang dan melaksana program pembangunan landskap
•Merancang dan melaksana program pembangunan dan penyelenggaraan landskap
•Menyediakan kemudahan riadah yang lengkap dan memenuhi kehendak semasa
•Khidmat hiasan dan penyelenggaraan pokok teduhan
•Khidmat nasihat teknikal landskap

Alamat
Sebarang surat-menyurat, boleh dihantar ke:

No. 3 Jalan Perbandaran SS7,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Landscaping Department

Director (Landscaping)
Pn. Zuraidah binti Sainan
zurai@mbpj.gov.my
03-78048906 (Tel)
03-78048909 (Fax)


Other Officers
Senior Assistant Director (Landscaping)
En. Badrulzaman bin Jaafar (03-78048907)
badrulzaman@mbpj.gov.my

Assistant Director (Landscaping) 1
Pn.Nurbaiti binti Abd Wahab
(03-78048907)

Assistant Director (Landscaping) 2
Pn. Sharizatul Shima binti Shamsuri

Roles
•Processing and approving lanscaping works and plans
•Performing landscaping and park beautification works
•Developing city lanscape beautification programmes and recreational facilities
•Planning and regulating landscaping works
•Planning and executing landscape development programmes
•Planning and executing landscape development and maintenance programmes
•Providing complete recreational facilities that fulfill current needs
•Performing landscaping works on trees that provide shade
•Providing technical consultancy on landscaping

Address
Send all mails to:

No. 3 Jalan Perbandaran SS7,
Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

No comments:

Post a Comment

Daily Calendar

Friendship Quotes