Towards A Safer, Greener, Cleaner and Close-knit MS Community

Towards A Safer, Greener, Cleaner and Close-knit MS Community

Sunday, April 11, 2010

MBPJ Jabatan Kejuruteraan (Engineering Department)

Jabatan Kejuruteraan

Pengarah (Kejuruteraan)
Tuan Ir Haji Cheremi bin Tarman
03-79552243 / 03-79584221 (Telefon)
03-79584220 (Faks)

Pegawai Lain

Bahagian Penyelenggaraan

Penolong Pengarah Kanan Kejuruteraan (Saliran)
Tn. Ir. Ahmad Roslan b. Hairudin (03-79552253)

Penolong Pengarah Kejuruteraan (Jalan)
Pn. Norariah binti Che Mat (03-79555849)

Penolong Pengarah Kejuruteraan (Lalulintas)
Pn. Hjh. Noraini binti Hj. Mohd Din (03-79555624)

Penolong Pengarah Kanan (Tender dan Kontrak)
Pn. Saliza binti Mohd Masri

Bahagian Pembangunan

Timbalan Pengarah (Kejuruteraan)
En. Abdul Shukor bin Mohamed Noor (03-79541028)

Penolong Pengarah Kanan Kejuruteraan (Pembangunan)
Pn. Hanizah binti Katab

Penolong Pengarah Kejuruteraan (Pembangunan)
En. Mohd Aswardi Kong bin Mohd Azizi (03-79555239)

Bahagian Mekanikal & Elektrikal

Penolong Pengarah Kanan (Mekanikal dan Elektrikal)
En. Azhar bin Zakaria (03-78767399)

Fungsi Jabatan (Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan)

•Pengurusan jalan, lalulintas dan infrastruktur
•Penyelenggaraan & pembaikan jalan, perparitan & lain-lain
•Mengawal pembangunan infrastruktur oleh swasta
•Menguruskan permit, penutupan & pengorekan jalan dan bahan binaan
•Mengurus dokumen-dokumen kontrak dan spesifikasi tender & infrastruktur
•Menguruskan projek-projek pembangunan Majlis
•Menyelenggara perabot jalan & papan tanda lalulintas
•Menguruskan sistem saliran dan jalan raya tetap di kawasan pentadbiran Majlis
•Melaksanakan projek-projek pembangunan Majlis
•Melaksanakan pembangunan infrastruktur Majlis
•Menyelenggara harta Majlis
•Memantau semua projek-projek pembangunan dan penyelengaraan Majlis

Fungsi Jabatan (Bahagian Mekanikal & Elektrikal)

•Mengurus & menyelenggara bengkel
•Mengurus & menyelenggara kenderaan jentera dan mesin majlis
•Mengurus & menyelenggara lampu-lampu jalan, bangunan, taman dan sebagainya
•Memproses dan meluluskan pelan-pelan lampu jalan
•Mengurus bil-bil air & elektrik
•Mengurus dan menyelenggara peralatan eletronik, lif dan penyelenggaraan perkara-perkara berkaitan
•Menguruskan projek-projek pembangunan Majlis
•Menyelenggara papan-papan iklan majlis dan bangunan-bangunan Majlis

Engineering Department

Director (Engineering)
Tuan Ir Haji Cheremi bin Tarman
cheremi@mbpj.gov.my
03-79552243 / 03-79584221 (Tel)
03-79584220 (Fax)

Other Officers

Maintenance Division

Engineering Senior Assistant Director (Drainage)
Tn. Ir. Ahmad Roslan b. Hairudin (03-79552253)

Engineering Assistant Director (Streets)
Pn. Norariah binti Che Mat (03-79555849)

Engineering Assistant Director (Traffic)
Pn. Hjh. Noraini binti Hj. Mohd Din (03-79555624)

Senior Assistant Director (Tenders and Contracts)
Pn. Saliza binti Mohd Masri

Development Division

Assistant Director (Engineering)
En. Abdul Shukor bin Mohamed Noor (03-79541028)

Engineering Senior Assistant Director (Development)
Pn. Hanizah binti Katab

Engineering Assistant Director (Development)
En. Mohd Aswardi Kong bin Mohd Azizi (03-79555239)

Mechanical & Electrical Division
Senior Assistant Director (Mechanical & Electrical)
En. Azhar bin Zakaria (03-78767399)

Roles (Development & Maintenance Division)

•Managing streets, traffic and infrastructure
•Repairing & performing maintenance of streets, drainage and others
•Regulating private infrastructural development
•Managing permits, street closure & excavation and construction materials
•Managing contract documents; and tender and infrastructural specifications
•Managing Council development projects
•Performing maintenance of road furniture & traffic signboards
•Managing drainage and traffic systems in the Council administration area
•Executing Council development projects
•Developing Council infrastructure
•Performing maintenance of Council properties
•Regulating all Council development and maintenance projects

Roles (Mechanical & Electrical Division)

•Managing & performing maintenance of workshop
•Managing & performing maintenance of council vehicles and machines
•Managing & performing maintenance of street lights, buildings, parks and such
•Processing and approving street light plans
•Utility bills
•Managing & performing maintenance of electronic equipments, elevators and related materials
•Managing Council development projects
•Performing maintenance of Council billboards and buildings

No comments:

Post a Comment

Daily Calendar

Friendship Quotes